Meest gestelde vragen

Wat is het voordeel van lidmaatschap van een uitvaartsvereniging?
– De vereniging is werkt ‘lokaal‘ en is daardoor goed op de hoogte is van de plaatselijke faciliteiten en mensen. Hierdoor kan er beter op wensen van nabestaanden afgestemd worden.
– De vereniging heeft een groot aantal faciliteiten in eigen beheer. Daardoor kunnen de wensen van de nabestaanden sneller worden ingewilligd.
– Daarnaast zijn de kosten van de vereniging zijn laag, omdat het voor een groot gedeelte een vrijwilligers organisatie is met eigen voorzieningen.
– Het doel van de vereniging is het verzorgen van een begrafenis of crematie waarbij geen winst wordt gemaakt. Daardoor is de contributie laag in verhouding tot het voorzieningen pakket dat elk lid ervoor terugkrijgt.
Ik ga verhuizen, kan ik lid blijven?
Ja, dat kan altijd.
Bij overlijden keren wij uit aan de nabestaande €1150, na het verstrekken van een kopieoverlijdensakte.
Onze vereniging verricht in deze situatie geen werkzaamheden.
Ik heb al een uitvaartsverzekering, is lidmaatschap van een uitvaartsvereniging toch verstandig?
Dat is afhankelijk van de aard van uw Uitvaartsverzekering Indien u een verzekering heeft met een uit te keren bedrag, is het zeker de moeite waard om lid te worden van de uitvaartsvereniging. Indien u een verzekering heeft waarbij uw begrafenis of crematie geregeld wordt, is het afhankelijk of er een uit te keren bedrag bij zit. Vragen hierover kan u stellen aan de penningmeester.
Moet ik me (naast lidmaatschap van de uitvaartsvereniging) bijverzekeren?
Indien u lid bent van de vereniging, is het overbodig een verzekering af te sluiten die uw begrafenis of crematie regelt. Dit wordt namelijk door de vereniging gedaan. Maar er kunnen, afhankelijk van de invulling (en dus uw wensen) van de begrafenis of crematie, bijkomende kosten zijn die buiten het ‘pakket‘ van het lidmaatschap van de Uitvaartsvereniging vallen.

Bijkomende kosten kunnen ontstaan door keuze van de grafsteen, het type graf, advertentiekosten, koffietafel etc. De hoogte van deze bijkomende kosten varieert ongeveer tussen de €1500 en €6000. Afhankelijk van uw keuze voor de invulling van de begrafenis, kunt u aanvullend een Uitvaartsverzekering nemen die een bedrag uitkeert bij overlijden. (NB: bij lidmaatschap van een Uitvaartsvereniging is een verzekering die de begrafenis of crematie regelt overbodig.)

Ik heb kinderen, kunnen die ook lid worden?
Tot 18 jaar is het lidmaatschap van kinderen van leden gratis. Daarna moeten ze zelf lid worden en contributie betalen. Aanmelding door de ouders is noodzakelijk.
Ik ben niet godsdienstig, kan ik toch lid worden?
Ja, de vereniging regelt de begrafenis of crematie voor de leden ongeacht hun geloofsovertuiging. Van oorsprong heeft de vereniging banden met de katholieke kerk in Spanbroek en nog steeds zijn die banden sterk, maar voor lidmaatschap is ‘katholiek zijn’ of een ander geloof aanhangen, geen voorwaarde.
Moeten leden activiteiten doen voor de vereniging?
Nee, als lid ben je niet verplicht tot het doen van activiteiten. In dien u wel een actieve bijdrage wilt leveren, neem contact op met het bestuur.

Ik heb een andere vraag!
Heeft u een heel andere vraag? Mail ons dan op: erna.vorkink@outlook.com.
Of bel met een van de leden van het bestuur van de Uitvaartsvereniging Sint Jozef.