Wie zijn wij?

Direct contact met de dienstdoende uitvaartleider? Bel 06 47563162 (24 uur per dag bereikbaar)

Uitvaartvereniging Sint Jozef Spanbroek/Opmeer – opgericht in 1955 – is een vereniging zonder winstoogmerk. De vereniging regelt de begrafenis of crematie voor de leden en niet leden en neemt voor leden (een deel) van de kosten voor haar rekening.

De leden betalen een jaarlijkse contributie. Bij overlijden hebben ze recht op een voorzieningen pakket, waardoor de kosten van begrafenis of crematie – en allerlei zaken die daar bij komen kijken – niet voor rekening van de nabestaanden komt.

De vereniging werkt samen met een uitvaartverzorger die van overlijden tot begrafenis of crematie de nabestaanden terzijde staat, en antwoord heeft op bijna alle vragen die mensen in zo’n situatie hebben. Bij overlijden van een lid wordt de begrafenis of crematie, voor en met de nabestaanden geregeld.
Leden van de vereniging hebben een voordeel van maximaal €2200,- omdat wij werken met vrijwilligers en prijsafspraken hebben met leveranciers.

Wat doet de Uitvaartvereniging zoal?
– begeleiden van de condoleance

– verzorgen van de uitvaart
– regelen van het delven van het graf
– bestellen van de grafkist
– beschikbaar stellen van materialen (zoals koeling, aankleding rouwkamer)
– verzorgen en kisten van de overledene
– doen van aangifte van overlijden bij ambtenaar burgerlijke stand
– overbrengen van de overledene van sterfhuis naar aula
– overbrengen van uitvaartplaats naar begraafplaats of crematorium
– beschikbaar stellen van personeel